Autoclub of the Czech Republic
Information system user manual

Žádost o licenci jezdce

Uživatelský účet

Pro získání licence (ať už jezdce, spolujezdce nebo týmu) potřebuje každý žadatel svůj vlastní účet v Informačním systému Autoklubu České republiky.

Pokud už svůj účet máte, můžete se rovnou přihlásit zde. Pokud svůj účet ještě nemáte, musíte se nejprve zaregistrovat.

Vytvoření účtu je samo o sobě poměrně jednoduchý proces, nicméně je třeba věnovat pozornost následujícím bodům:

 • Pokud chcete žádat o licenci pro své neplnoleté dítě, vyplňte při vytvoření účtu přímo jeho osobní údaje. Systém totiž v procesu navrhování licence doporučuje vždy takové licence, které odpovídají profilu žadatele. Pokud byste vyplnili osobní údaje Vás jako rodiče, systém by Vám nenabídl např. speciální licence pro děti předškolního nebo školního věku.
 • Uživatelské jméno si můžete zvolit libovolné, pokud si jej už pro sebe nevybral někdo jiný. Pomocí kombinace uživatelského jména a hesla se budete následně hlásit do systému. E‑mailová adresa již nemusí být v systému unikátní, pokud tedy vytváříte profily svým dětem, můžete u všech zadat svou stejnou e‑mailovou adresu. Každému z dětí ale musíte založit vlastní profil s vlastním uživatelským jménem a heslem.
 • Je důležité správně vyplnit adresu trvalého bydliště. Ta je v rámci platnosti zákona o sportu odesílána na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ke kontrole oproti základním registrům. Jeho správným vyplněním tak ušetříte práci nejen sobě, ale i Autoklubu České republiky při případných výzvách ke kontrole chybně zadané adresy.

Po odeslání registračního formuláře je proces vytvoření Vašeho účtu téměř u konce. Systém Vás automaticky přihlásí, ale zatím v tzv. "režimu omezeného přístupu". Pro plnou aktivaci je nutné ještě ověřit e-mailovou adresu kliknutím na odkaz, který Vám během chvilky přijde do e-mailové schránky. Po kliknutí je Váš účet ověřen a můžete začít využívat systém naplno.

Ověřovací e-mail

Podání žádosti

Jako přihlášený uživatel s ověřenou e-mailovou adresou a aktivním účtem máte v menu Informačního systému mj. volbu "Nová licence". Kliknutím na tuto položku začíná proces žádosti o licenci. Pokud ještě žádnou licenci nemáte, najdete odkaz na vytvoření žádosti také v sekci "Mé licence".

Žádost o novou licenci

Volba sportu

Prvním krokem je volba sportu, pro který o licenci žádáte. V našem případě volíme motocyklový sport, a to kliknutím na příslušný piktogram.

Volba sportu

Volba účelu licence

Dále je třeba zvolit, za jakým účelem o licenci žádáte. V našem příkladu volíme jezdeckou licenci.

Volba účelu licence

Volba platnosti licence

Pokud žádáte o celosezonní licenci, zvolte z rozbalovacího boxu sezonu, pro kterou žádáte (pokud Vám nevyhovuje ta, která je systémem předvybrána). Ve chvíli, kdy žádáte o jednorázovou licenci, musíte nejprve přepnout pole "Platnost", následně zvolit sezonu a nakonec vyplnit číslo závodu, pro který žádáte. Poté klikněte na tlačítko "Zvolit", čímž přejdete na další krok objednávky.

Volba platnosti licence

Parametry licence

Nyní se dostáváte do nejdůležitější části Vaší žádosti. Na této stránce si totiž vybíráte licenci samotnou.

Stránka je rozdělena do tří základních částí:

 • (1) Přehled disciplín a šampionátů.
 • (2) Pomyslný nákupní košík.
 • (3) Navrhované licence.

Parametry licence - rozdělení do částí

(1) Přehled disciplín a šampionátů

V levé části stránky je k dispozici přehled disciplín a šampionátů. Ty si můžete postupně myší rozkliknout a vybrat si z nich takové, o které máte v dané sezoně zájem. Pokud na daný šampionát kliknete, přidá se Vám do pomyslného nákupního košíku uprostřed stránky (2).

Šampionáty v levé části mohou být vypsány různými barvami:

 • Černou
  • Takový šampionát si můžete přidat do košíku. Po jeho přidání Vám budou v pravé části (3) nabídnuty nové licence, o které můžete požádat. Nabídnuty jsou licence vhodné pro zvolené šampionáty.
 • Zelenou
  • Takový šampionát si do košíku přihodit nemůžete, ale to nevadí - není to potřeba. Buď ho totiž už v košíku máte, nebo v tomto šampionátu můžete startovat bez dodatečných podmínek s jakoukoli z licencí, které Vám systém navrhuje.
  • Pokud na šampionát najedete myší, po chvilce se objeví vysvětlující bublina.
 • Modrou
  • I pro takový šampionát Vám sice může stačit jakákoli z aktuálně doporučovaných licencí, nicméně aby Vám v něm platila, musíte si ho přidat do košíku. Pro modře vypsané šampionáty totiž může být vyžadováno ještě splnění dalších dodatečných podmínek - např. absolvování školení.
  • Pokud na šampionát najedete myší, po chvilce se objeví vysvětlující bublina.
 • Červenou
  • Takový šampionát si do košíku přihodit nemůžete, protože v něm s aktuálně navrhovanými licencemi není možné startovat. Pokud o něj máte zájem, bude nutné odebrat některý ze šampionátů, který již máte v košíku (např. není možné startovat v Mistrovství světa i v Přeboru ČR v motokrosu).
  • Pokud na šampionát najedete myší, po chvilce se objeví vysvětlující bublina.
 • Šedou
  • Takový šampionát nelze vůbec zvolit. Tato situace však nastává jen u jednorázových licencí.

(2) Pomyslný nákupní košík

Prostřední část stránky simuluje "nákupní košík", jaký můžete znát třeba z internetových obchodů. Poté, co si v levé části (1) vyberete šampionáty, ve kterých máte zájem startovat, objeví se Vám postupně v tomto košíku. Pokud o některý z nich zájem nemáte, stačí jej z košíku odstranit kliknutím na ikonku koše. Okamžitě se Vám obnoví navrhované licence (3) i podbarvení šampionátů (1).

(3) Navrhované licence

V pravé části stránky Vám pak systém doporučí licenci, o kterou budete žádat. Doporučí Vám vždy přesně takovou licenci, která je vhodná právě pro Vás, a to na základě Vašeho věku a kombinace šampionátů, ve kterých máte zájem startovat.

Navrhované licence

Pokud máte zájem o vystavení licence na pseudonym, zaškrtněte příslušné pole a vyplňte svůj pseudonym. Po jeho zadání dojde k přepočítání cen licencí podle aktuálních pravidel.

Licence na pseudonym

Pokud jste si mezi své disciplíny zvolili motokros, budete muset vybrat svou příslušnost k SMS motokrosu.

Středisko motocyklového sportu

Ve chvíli, kdy máte licenci vybranou, můžete tlačítkem "Pokračovat" postoupit na výběr pojištění.

Výběr pojištění

Dalším krokem je výběr pojištění. Pro některé licence a šampionáty je pojištění povinné, pro některé dokonce s určitou minimální územní platností. I pokud není pojištění povinné, můžete si jej samozřejmě objednat.

Na stránce s výběrem pojištění si můžete přepínat mezi jednotlivými územními platnostmi (1). I v případě, kdy budete startovat pouze v České republice, Vám nic nebrání vybrat si pojištění s územní platností Evropa nebo Svět a využít tak výhod cestovního pojištění například na dovolené.

Zvolenou variantu označíte tlačítkem "Zvolit" (2). Pokud chcete své rozhodnutí změnit, použijte tlačítko "Zrušit volbu".

Výběr pojištění

Fakturační údaje

Dalším krokem po kliknutí na tlačítko "Pokračovat" je zadání fakturačních údajů. Zde můžete údaje libovolně změnit a fakturovat tak například na klub. Vše ale, prosíme, vždy pečlivě zkontrolujte. Pokud je vše v pořádku, můžete přejít na poslední krok objednávky.

Shrnutí a odeslání žádosti

Poslední fází je shrnutí informací o žádosti. Zde si můžete ještě jednou zkontrolovat vše podstatné před finálním odesláním objednávky. Pokud odhalíte nějakou chybu, můžete se bez problémů vrátit stisknutím tlačítka "Zpět" na příslušnou stránku a údaje opravit. Pokud žádáte o licenci pro šampionáty FIM nebo FIM Europe, zobrazí se Vám informace (1) o tom, že je po žádosti o licenci ještě nutné kontaktovat sekretariát a domluvit se na vystavení konkrétní licence FIM nebo FIM Europe. Ta bude hrazena samostatně a na dokončení aktuálně rozpracované žádosti nemá vliv. Naopak dokončení aktuální žádosti je podmínkou pro vystavení licence FIM nebo FIM Europe.

Shrnutí žádosti o licenci jezdce

Důležitým krokem této závěrečné fáze je nahrání Vaší aktuální fotografie na licenci. Klikněte na obrázek v pravé části shrnutí žádosti (2), čímž se Vám otevře okno editoru fotografie.

Nahrání fotografie - krok 1

Pomocí tlačítka "Vybrat soubor" otevřete dialogové okno svého operačního systému a zvolte fotografii, která bude vytištěna na licenci. Ta by měla splňovat základní pravidla stanovená zde. Ve zkratce by se mělo jednat o aktuální fotografii pasového formátu - tedy takovou, která zobrazuje hlavu a horní část ramen v čelním pohledu, bez pokrývky hlavy.

Nahrání fotografie - krok 2

Fotografii je možné přímo v našem systému oříznout. Stačí ji zatáhnout za růžky a zvolit vhodnou oblast. Využijte toho, prosím.

Nahrání fotografie - krok 3

Pokud máte fotografii nahranou a údaje ve shrnutí žádosti souhlasí s Vašimi představami, můžete zaškrtnutím příslušných polí odsouhlasit podmínky pro vystavení licence a podmínky uzavírané pojistné smlouvy a podat svou žádost o licenci.

Doplnění potřebných dokumentů

Po podání žádosti je na čase splnit podmínky pro vydání licence. Systém Vás proto přesměruje přímo na stránku, kde můžete splnění podmínek dokládat. V tuto chvíli Vás zajímají pouze "Podmínky vyžadující akci žadatele". Podmínky uvedené v sekci "Ostatní podmínky" Vám potvrdí pracovník Autoklubu na základě své evidence. Podmínka "Povinné pojištění" bude splněna automaticky po úhradě poplatku za licenci, takže i tu můžete prozatím vynechat.

Podmínky pro vydání licence

Všechny potřebné formuláře si můžete vždy v jejich aktuální podobě stáhnout přímo u podmínky. Stejně tak Vám ale přišly e-mailem v rámci potvrzení žádosti o licenci.

Dokumenty k podmínce

Dokument si vytiskněte, vyplňte a následně u příslušné podmínky nahrajete zpět do systému.

Dokumenty k podmínce

Dokumenty k podmínce

Pokud jste dokument nahráli k nesprávné podmínce nebo jej chcete nahradit jiným, můžete ten starý snadno odstranit kliknutím na ikonku koše.

Dokumenty k podmínce

Po nahrání dokumentu je vždy podmínka označena otazníkem. To znamená, že se čeká na kontrolu dodaných podkladů pracovníkem Autoklubu České republiky.

Dokumenty k podmínce

Sekce "Mé licence" ve fázi žádosti o licenci

Zpracování žádosti o licenci může po dodání dokumentů nějakou dobu trvat. Pokud se ze systému odhlásíte a vrátíte se k žádosti později, najdete ji v sekci "Mé licence" (1). Na stejném místě najdete i všechny své ostatní vydané či nevydané licence.

Mé licence - žádost

Kliknutím na tlačítko "Zobrazit detail licence" (2) se dostanete, jak už název napovídá, do detailu licence. V našem ukázkovém případě do detailu žádosti, ve které již máme splněny všechny podmínky (vyjma povinného pojištění) a pracovník sekretariátu nám vystavil fakturu. O tom, že Vám byla vystavena faktura, budete informováni e-mailem a stejně tak se e-mailem dozvíte i o tom, že je s Vámi dodanými dokumenty něco v nepořádku.

Detail žádosti o licenci

V detailu licence vidíte nejprve základní informace o licenci a v horní části máte k dispozici trojici záložek. První z nich - "Základní informace" (1) Vás vždy vrátí na tuto přehledovou stránku. Záložka "Podmínky pro vydání licence" (3) pak na stránku, kde můžete nahrávat dokumenty k podmínkám, kterou jsme si již představili. Na ní také můžete sledovat aktuální stav schvalovacího procesu. Prostřední záložka "Platební informace" (2) se objeví vždy až poté, kdy máte splněny všechny podmínky pro vydání licence a byla Vám vystavena faktura.

Platba za licenci

V záložce platební informace vidíte přehled všech plateb, které se k dané licenci vážou. Při úvodní žádosti o licenci zde budete mít pouze jeden záznam, ale v případě, kdy budete např. povyšovat licenci nebo přidávat další disciplínu, už zde můžete vidět i více položek.

Platební informace

Už přímo v tomto výpisu položek máte k dispozici podklady pro platbu bankovním převodem, přičemž si můžete ušetřit práci načtením QR kódu a vyhnout se tak opisování údajů z faktury. Pokud si chcete platbu urychlit ještě více, můžete využít tlačítko "Zaplatit platební kartou" a zaplatit okamžitě, pohodlně a online. Samozřejmě máte k dispozici fakturu ve formátu PDF, kterou si můžete snadno stáhnout. Pokud potřebujete k platbě více informací, pak se kliknutím na tlačítko "Zobrazit detail faktury" dostanete do detailu platby.

Platební informace - detail

I v detailu faktury pak máte k dispozici možnost platby kartou (1), podklady pro úhradu poplatků bankovním převodem včetně mezinárodního bankovního převodu (2) a QR kód (3).

Vydání a platnost licence

V okamžiku, kdy u nás spárujeme přijatou platbu s Vaší žádostí (v případě platby kartou v jednotkách minut) a máte splněny všechny podmínky pro vydání licence (kromě standardních podmínek např. zda splňujete věková omezení pro vystavení licence), bude Vaše licence automaticky vydána. To zjistíte v záložce "Mé licence", kde bude u Vaší licence uveden stav "Platná", nebo "Částečně platná" (pokud jste žádali o více disciplín, ale máte zatím splněny podmínky jen pro některé z nich), a samozřejmě od nás po vystavení licence obdržíte také e-mailovou notifikaci.

Mé licence - platná licence

Po kliknutí na "Zobrazit detail licence" si můžete prohlédnout všechny důležité informace svázané s Vaší novou licencí. Tím nejdůležitějším pro Vás je ale možnost si licenci stáhnout ve formátu PDF, ze kterého si ji můžete sami vytisknout. Jedná se o plnohodnotnou, okamžitě platnou licenci, která bude akceptována na všech sportovních podnicích.

Stažení PDF licence

PDF licence - ukázka

Aktivace pojištění a kartička pojištěnce

Pokud jste si ke své žádosti o licenci objednali pojištění, přijde Vám po spárování platby e-mail s potvrzením jeho aktivace. V jeho příloze bude také Vaše kartička pojištěnce. Svá pojištění si můžete prohlédnout i kdykoli později, stačí v menu informačního systému zvolit položku "Má pojištění" (1). V ní máte k dispozici kompletní přehled svých pojištění, ke kterým si můžete stáhnout kartičku pojištěnce (2) a zobrazit pojistná krytí (3).

Má pojištění

A to je vše!

Můžete vyrazit závodit, děkujeme! Pokud máte ještě další otázky, zkuste nahlédnout i mezi často kladené dotazy.