Autoklub České republiky
Často kladené dotazy

Vůbec nevím co mám dělat. Můžete mi nějak poradit?

Připravili jsme video návody, ve kterých je detailně popsán celý postup registrace do systému a žádosti o licenci. Návod pro automobily naleznete zde, pro motocykly zde.

Chci žádat o licenci pro svého syna / dceru. Jak mám postupovat?

Je nutné založit profil v Informačním systému AČR přímo na syna / dceru. Licence se v systému navrhuje na základě věku žadatele. Systém je koncipován tak, aby profil jezdce "rostl" spolu s ním.

Když nahraji dokumenty potřebné k licenci, co se děje dál?

O úspěšném nahrání dokumentu Vás informuje dialogové okno. Červený křížek se zobrazuje v okamžiku, kdy nebyl nahrán žádný dokument. V případě, že dokument je nahraný, zobrazí se otazník. Po potvrzení správnosti dokumentu pracovníkem AČR se změní na zelený piktogram.

Vybral/a jsem licenci FIM/FIM Europe. Co dál?

Je nutné kontaktovat sekretariát motocyklového sportu. K mezinárodní licenci je nutné vystavit i licenci mezinárodní motocyklové federace FIM nebo FIM Europe. Tyto licence vystavuje přímo daná federace a není možné o ni zažádat v Informačním systému AČR. Tyto licence jsou hrazeny na jiný účet. Detailní informace vám poskytne sekretariát motocyklového sportu. Kontakty naleznete zde.

Kdy mi přijde plastová karta a kam?

K národní licenci je plastová karta na vyžádání. Na podnicích v ČR ji není třeba a PDF licence, kterou si můžete vytisknout v systému ji plně nahrazuje. K mezinárodní licenci se plastová karta tiskne automaticky. Pokud jste v Informačním systému zaškrtli, že chcete plastovou kartu nebo jste zažádali o mezinárodní, obdržíte ji do 14 dnů na adresu uvedenou v profilu.

Požádal/a jsem o národní licenci. Můžu ji v průběhu roku navýšit na mezinárodní? Kolik mě to bude stát?

Ano, je to možné. Pokud splňujete podmínky pro udělení licence vyšší úrovně, můžete požádat o navýšení licence. Platit budete rozdíl ceny mezi stávající národní a danou mezinárodní licencí. Spolu s úrovní licencí může být vyžadováno pojištění. Pokud již máte pojištění a k mezinárodní licenci musíte mít pojištění vyšší úrovně, musíte jej zaplatit celé.

Mám národní licenci pro motocyklový sport, vydanou bez pojištění. Rozhodl jsem se, že chci pojištění od AČR. Jaký je postup?

Dodatečně žádat o pojištění v Informačním systému AČR aktuálně není možné. Požádat o pojištění můžete vyplněním formuláře, který je dostupný zde: https://www.autoklub.cz/text/50-pojisteni-jezdcu.html.

Jaké jsou požadavky na fotografii na licenci?

Fotografie je určena přímo na licenci. Musí tedy splňovat podobné parametry jako fotografie, kterou máte na dokladu typu občanský průkaz nebo cestovní pas. Minimální výška obrázku je 640 px a minimální šířka je 497 px. Akceptujeme obrázky ve formátech JPG, PNG a WEBP.

Detailní popis požadavků na fotografii:

  • Je v černobílém nebo barevném provedení, je obdélníkového tvaru s poměrem stran 9:7, postavená na kratší stranu, s rovnými rohy.
  • Zobrazuje hlavu a horní část ramen zobrazované osoby, a to v předním čelném pohledu. Pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu.
  • Odpovídá podobě zobrazované osoby v době podání žádosti. Pohled přes rameno, pootočená nebo nakloněná hlava nejsou přípustné. Zobrazovaná osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy. Brýle osoby na fotografii nesmí zakrývat oči a vytvářet odlesky. Pokrývka hlavy z náboženských nebo zdravotních důvodů nesmí na obličeji vytvářet stíny.
  • Mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm. Výška obličejové části hlavy, která je tvořena vzdáleností od očí k bradě, je minimálně 13 mm.
  • Pozadí za zobrazovanou osobou je bílé až světlemodré, popřípadě světlešedé barvy, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev. Fotografie je bez odlesků, které by skryly nebo výrazně změnily charakteristické identifikační znaky osoby, jimiž jsou zejména tvar a umístění obočí, očí, nosu, úst, brady a celkový tvar obličeje. Nelze provádět retuše ani jiné úpravy negativu ani pozitivu fotografie, popřípadě digitální fotografie osoby, ani jejího tisku.

Jak jsou v systému ukládána hesla?

Hesla nejsou nikdy ukládána v čitelném tvaru. Hesla ukládáme hashovaná algoritmem Argon2i. Heslo nelze žádným způsobem získat v čitelném tvaru a při zapomenutí hesla je tedy nutné využít funkci obnovení hesla.